admission MWS '65

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 โครงการพิเศษ GEP:SME ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่...
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.4 โครงการพิเศษ GEP:SME ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่...
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 โครงการพิเศษ English Program ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่...
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.4 โครงการพิเศษ English Program ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่...
Scroll to Top