3
4
previous arrow
next arrow

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ประเภท ความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ประเภท ความสามารถพิเศษ

ขณะนี้ปิดระบบรับสมัครแล้ว สามารถติดตามรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ ในวันที่ 20 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ GEP:SME และ EP ปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ดังเอกสารแนบ รายงานตัว วันที่ 6 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมชมพูพันธ์ุทิพย์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ระหว่างเวลา 8.00 – 12.00 น.