สมัครเข้าศึกษาต่อ

เลือกประเภทที่สมัคร

ขณะนี้ยังไม่เปิดระบบรับสมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 1 GEP:SME
GIFTED EDUCATION PROGRAM

ห้องเรียนโครงการพิเศษ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 GEP:SME
GIFTED EDUCATION PROGRAM

ห้องเรียนโครงการพิเศษ

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิศวะ)

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมแพทย์)

มัธยมศึกษาปีที่ 1 EP
ENGLISH PROGRAM

ห้องเรียนโครงการพิเศษ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 EP
ENGLISH PROGRAM

ห้องเรียนโครงการพิเศษ

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

แผนการเรียน ศิลป์-ภาษาอังกฤษ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
ห้องเรียนปกติ

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

อัตราส่วนการรับ 60:40

จำนวนห้องเรียนที่เปิดรับ  10  ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถพิเศษ
ความสามารถพิเศษ

ประเภทความสามารถที่เปิดรับ

1. ฟุตซอล

2. ฟุตบอล

3. เปตอง

4. บาสเกตบอล

5. ดนตรี

6. นาฏศิลป์

7. ทัศนศิลป์

8. สวดมนต์สรภัญญะ

นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษ
จะต้องสมัครห้องเรียนปกติด้วย

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ
ห้องเรียนปกติ

แผนการเรียนที่เปิดรับ

1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิศวะ/คอมพิวเตอร์)

3. ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์

4. ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส

5. ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

6. ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น

7. ศิลปกรรม-หัตถกรรม

8. ภาษาไทย-สังคม (นิติ,รัฐศาสตร์)


พบปัญหาการสมัคร/ติดต่อสอบถาม

สายด่วนรับสมัคร สำหรับห้องเรียนโครงการพิเศษ

GEP:SME โทร. 0 2415 1681 ต่อ 146 / โทร. 091 047 3885

EP โทร. 0 2894 8250 / โทร. 093 814 6118

สายด่วนรับสมัคร สำหรับห้องเรียนปกติ

โทร. 095 892 7105

โทร. 091 010 9199

โทร. 091 047 1477 (เฉพาะวันที่ 9-13 มี.ค.65)

โทร. 091 047 1711 (เฉพาะวันที่ 9-13 มี.ค.65)

โทร. 091 047 3001 (เฉพาะวันที่ 9-13 มี.ค.65)

Scroll to Top