ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สายด่วนรับสมัครนักเรียน

พบปัญหาการสมัคร/ติดต่อสอบถาม

สายด่วนรับสมัคร สำหรับห้องเรียนโครงการพิเศษ

GEP:SME โทร. 0 2415 1681 ต่อ 146 / โทร. 091 047 3885

EP โทร. 0 2894 8250 / โทร. 093 814 6118

สายด่วนรับสมัคร สำหรับห้องเรียนปกติ

โทร. 095 892 7105

โทร. 091 010 9199

โทร. 091 047 1477 (เฉพาะวันที่ 9-13 มี.ค.65)

โทร. 091 047 1711 (เฉพาะวันที่ 9-13 มี.ค.65)

โทร. 091 047 3001 (เฉพาะวันที่ 9-13 มี.ค.65)

Address
35ก หมู่3 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Phone
0 2415 1681
Email
admin@mws.ac.th
Scroll to Top