ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

?ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์


?ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อรับเอกสารมอบตัว
?วันที่ 31 มีนาคม 2565
⏰เวลา 7.45 น
?ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร1 หลังเสาธง)
หมายเหตุ หากไม่มาตามวันเวลาดังกล่าวถือว่า "สละสิทธิ์"


?สิ่งที่ต้องเตรียมมา

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ปากกา
  • แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม

?ห้องเรียนปกติ
https://bit.ly/3wOwULa


ติดต่อสอบถาม
โทร 0-2415-1681 ต่อ 109
กลุ่มบริหารวิชาการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top