ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565

?ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์


?ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อรับเอกสารมอบตัว
?วันที่ 30 มีนาคม 2565
⏰เวลา 7.45 น
?ณ โดมรวมใจ
หมายเหตุ หากไม่มาตามวันเวลาดังกล่าวถือว่า "สละสิทธิ์"


?สิ่งที่ต้องเตรียมมา

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ปากกา
  • แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม

รายชื่อแบ่งตามประเภทที่สมัคร
?>>เขตพื้นที่บริการ
https://bit.ly/3iIpDEv
?>>นอกเขตพื้นที่บริการ
https://bit.ly/3wJmNar
?>>เงื่อนไขพิเศษ
https://bit.ly/3wMoynl


ติดต่อสอบถาม
โทร 0-2415-1681 ต่อ 109
กลุ่มบริหารวิชาการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top