ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
?ประเภทห้องเรียนปกติ
?ม.1 สอบวันที่ 26 มี.ค 65
?ม.1 ความสามารถพิเศษ สอบวันที่ 22 มี.ค 65
?ม.4 สอบวันที่ 27 มี.ค. 65
⏰รายงานตัวเวลา 7.45 น.

ประกาศรายชื่อ ม.1 >> https://bit.ly/3w5nUAI

ความสามารถพิเศษ ม.1 >> https://bit.ly/3w9BDqi

ประกาศรายชื่อ ม.4 >> https://bit.ly/3tU2X9d


?สิ่งที่ต้องเตรียม

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ปากกาน้ำเงิน
  • ดินสอ 2B
  • ยางลบ
  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

?ความสามารถพิเศษ
-แฟ้มสะสมผลงาน


☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02 415 1681 ต่อ 109
Line: @mwsschool
Facebook : โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

Scroll to Top